Taawun Dalam Islam

Yuk, Kita simak video Taawun Dalam Islam dibawah ini !

Taawun Dalam Islam secara bahasa memiliki arti “saling tolong menolong”, mengandung pengertian bahwa manusia saling tolong menolong dalam kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam keburukan. Taawun menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Allah Swt. berfirman:

Taawun Dalam Islam

Artinya:

“…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah: 2)

Taawun Dalam Islam
Sumber:  https://hafiziazmi.com/taawun/

Rasullullah Saw. bersabda:

Artinya:

Hak muslim kepada muslim lain ada enam.”Beliau shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda, ”(1) Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; (2) Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya; (3) Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya; (4) Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan ’alhamdulillah’), doakanlah dia (dengan mengucapkan ’yarhamukallah’); (5) Apabila dia sakit, jenguklah dia; dan (6) Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman”. (Hadist riwayat Muslim, no. 2162)

Taawun dimulai pada awal kelahiran dan perkembangan Islam, pada sejarahnya telah banyak sekali keteladanan Nabi dan para sahabat. Taawun merupakan salah satu ibadah dalam Islam untuk memberi pertolongan secara ikhlas, dan Allah Swt. akan melimpahkan pahala yang besar terhadap hamba-Nya yang senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan. Sangat penting jika kita mepenerapkan sifat ta’awun dalam dimensi kehidupan sehari-hari seperti sekarang ini. Karena seperti realitanya sangat sedikit sekali orang yang enggan menerapkan sifat ta’awun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai umat yang beragama Islam, seyogianya kita wajib menerapkan sifat ta’awun ini dalam kehidupan sehari-hari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU