Yuk, Kita simak video hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dibawah ini !

Gambar: Mencium tangan guru
Sumber: https://sumsel.kemenag.go.id/

Hormat dan Taat Kepada Orang Tua dan Guru

Sudah sepatutnya seorang muslim akan senantiasa menghormati orang tuanya. Hormat kepada orang tua berarti menghargai, menghormati, menyayangi dan patuh kepadanya. Hubungan seorang anak dengan orang tuanya memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Seseorang yang terbiasa menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya, akan senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan dalam kehidupannya. Sebaliknya orang yang menyia-nyiakan orang tua dan menyengsarakannya akan dicabut keberkahan hidupnya dan ia senantiasa mendapat kesulitan hidup.

Allah Swt. berfirman:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (QS. an-Nisa’: 36)

Dalam sebuah Hadis menyebutkan ada seorang sahabat yang meminta izin hijrah kepada Nabi, dan akan meninggalkan orang tuanya, Rasulullah pada akhirnya menolak permintaan sahabat tersebut dan meminta sahabat tersebut menemani orangtuanya dan membahagiakannya.

Diantara adab dan perilaku terhadap orang tua adalah berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakannya, taat, dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, dan melakukan hal-hal yang mereka sukai dan ridhai.

Selain hormat kepada orang tua, kita juga diwajibkan untuk senantiasa menghormati para guru, kyai, ustadz dan setiap orang yang berjasa dalam mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebaikan kepada kita. Orang yang hormat terhadap guru akan menjadikan terbukanya pintu barakah sehingga ilmu didapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia akhirat.

Diantara adab dan etika yang dapat dilakukan terhadap guru adalah hendaknya senantiasa merendah diri di hadapan guru, memandang guru dengan penuh ta’zim dan hormat, duduk dengan tenang dan sopan, patuh terhadap setiap penjelasan dan perintahnya.

Baca Juga: Kewajiban Beramal Saleh dan Berbaik Sangka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU