Yuk, Kita simak video Ngangsu Kawruh Akeh Tata Carane di bawah ini! https://www.youtube.com/watch?v=UL7_itBUODc Gambar: Sinau dhalang Sumber: http://www.phinemo.com Sinau iku ora nyawang ana ngendi papan panggonane. Ing ngendi wae bisa dadi...

Read More
Yuk, Kita simak video Pangajab Seni Budaya Jawa Saya Ngrembaka di bawah ini! https://www.youtube.com/watch?v=qieWqK1Qeio Gambar: Kethoprak Jawa Sumber: http://www.indonesiakaya.com Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo,...

Read More
Yuk, Kita simak video Piwulang Serat Wulangreh Pupuh Gambuh di bawah ini! https://www.youtube.com/watch?v=AhtTqbwaUfc Tembang iku kaperang dadi 3 sing kapisan yaiku tembang gedhe utawa sekar Ageng, banjur tembang tengahan utawa sekar...

Read More
Yuk, Kita simak video Legendha Danau Situ Bagendit di bawah ini! https://www.youtube.com/watch?v=r65X_f4xRxU Gambar: Danau Situ Bagendit Sumber: http:// www.i.pinimg.com Kacarita ana ing Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Jawa Barat...

Read More
Yuk, Kita simak video sejarah perkembangan komputer di bawah ini! https://www.youtube.com/watch?v=_tztMU405nc Gambar: Laptop Sumber: https://www.freepik.com/free-photo/cropped-view-hands-typing-laptop_1121914.htm#page=1&query=computer&position=23 Di jaman sekarang, penggunaan komputer sudah menjadi hal yang biasa kita lihat dalam keseharian....

Read More
Yuk, Kita simak video Membuat Grafik di Microsoft Excel di bawah ini! https://www.youtube.com/watch?v=BPjxk4sEv5I Gambar: Grafik di Microsoft Excel Sumber: https://pixabay.com/illustrations/excel-tables-spreadsheet-statistics-3873854/ Salah satu aplikasi pengolah data yang populer digunakan...

Read More
Yuk, Kita simak video pentingnya mematikan komputer dengan benar di bawah ini! https://www.youtube.com/watch?v=yNH6BZsSGR4 Gambar: Komputer Sumber: https://www.freepik.com/free-photo/closeup-computer-cup-coffee-vase-flowers-more-white-desk-indoors_13337962.htm#page=1&query=computer&position=40 Komputer dilengkapi dengan beberapa macam perangkat dan sistem operasi. Salah satu fungsi...

Read More
Ayo, awake dhewe nyemak video Crita Pengalaman Pribadi ing ngisor iki! https://www.youtube.com/watch?v=ghH-1XFghrI Crita pengalaman yaiku sawijining kadadeyan kang nate dilakoni saben wong ing panguripane. Saben wong mesti duwe crita pengalamane dhewe. Saben wong siji...

Read More
Ayo, awake dhewe nyemak video Asal-Usul Aksara Jawa ing ngisor iki! https://www.youtube.com/watch?v=LpAqgyc7eX4&t=5s Asale aksara Jawa wonten kaitane kaliyan legenda Ajisaka, tiyang enem sakti saking Majethi. Ajisaka gadhahi kalih punggawa (abdi) kang asma Dora lan...

Read More
Ayo, awake dhewe nyemak video Piwulang ing Serat Wulangreh ing ngisor iki! https://www.youtube.com/watch?v=AkTH_r8G58U Gambar: Serat WulangrehSumber: https://indo.wiki/content/Serat%20Wulangreh/Halaman_Utama.html Serat Wulangreh iku salah satunggale karya sastra Jawa ingkang dipunanggit dening Sri Susuhunan Pakubuwana IV. Serat...

Read More

MENU