Ayo, awake dhewe nyemak video Crita Pengalaman Pribadi ing ngisor iki! https://www.youtube.com/watch?v=ghH-1XFghrI Crita pengalaman yaiku sawijining kadadeyan kang nate dilakoni saben wong ing panguripane. Saben wong mesti duwe crita pengalamane dhewe. Saben wong siji...

Read More
Ayo, awake dhewe nyemak video Asal-Usul Aksara Jawa ing ngisor iki! https://www.youtube.com/watch?v=LpAqgyc7eX4&t=5s Asale aksara Jawa wonten kaitane kaliyan legenda Ajisaka, tiyang enem sakti saking Majethi. Ajisaka gadhahi kalih punggawa (abdi) kang asma Dora lan...

Read More
Ayo, awake dhewe nyemak video Piwulang ing Serat Wulangreh ing ngisor iki! https://www.youtube.com/watch?v=AkTH_r8G58U Gambar: Serat WulangrehSumber: https://indo.wiki/content/Serat%20Wulangreh/Halaman_Utama.html Serat Wulangreh iku salah satunggale karya sastra Jawa ingkang dipunanggit dening Sri Susuhunan Pakubuwana IV. Serat...

Read More
Ayo, awake dhewe nyemak video Ngringkes Teks Narasi ing ngisor iki! https://www.youtube.com/watch?v=TO9mEVYKtRg Teks narasi inggih punika wacan kang awujud karangan sing nyritakake utawa jlentrehake kedadean kanthi gamblang miturut urutaning wektu. Teks narasi...

Read More
Ayo, awake dhewe nyemak video Tradhisi Ruwatan Sukerta ing ngisor iki! https://www.youtube.com/watch?v=PvvSaUMG-Gs Upacara tradhisional biyasane ditindakake kanthi turun temurun utawa budaya saka para leluhur nurunake generasi sabanjure lan isih ditindakake lan upacara adat sing...

Read More
Ayo, awake dhewe nyemak video kesenian wayang wong ing ngisor iki! https://www.youtube.com/watch?v=0hZUDBvY6Fw Gambar: Pentas Wayang Wong SriwedariSumber: http://www.soloevent.com Indonesia duwe budaya sing sugih kanthi ciri khas sing beda-beda. Utamane seni...

Read More
Ayo, awake dhewe nyemak video tembang macapat Dhandhanggula ing ngisor iki! https://www.youtube.com/watch?v=o7-G36DIGps Kabudayan Jawa ana maneka jinise lan wujude. Ana sing busana, omah adhat, tarian, saha naskah kuna. Naskah yaiku salah...

Read More
Ayo, awake dhewe nyemak video Anjani Putra ing ngisor iki! https://www.youtube.com/watch?v=sZcEMsOBt4Q Anjani putra iku sebutane Anoman. Anoman iku paraga wayang sing awujud wanara utawa kethek, Anoman uga bisa ngomong kayadene...

Read More
Lets, See at video ‘There is’ , ‘there are’, and ‘how many’ below! https://www.youtube.com/watch?v=4f8wbp_NNPc Picture: How Many? Perbedaan THERE IS dan THERE ARESource: https://www.youtube.com/watch?v=4f8wbp_NNPc In English grammar we use...

Read More
Lets, See at video Greeting Card and Invitation Card below! https://www.youtube.com/watch?v=7kfWxvFPSas Picture: Lit Birthday CardSource: https://www.oyehappy.com/all-surprises/lit-birthday-card/ Greeting card is an illustrated message that expresses, either seriously or humorously, affection, good...

Read More

MENU