Laa Nafiyah dan Laa Nahiyah
Ciri-Ciri Laa Nafiyah dan Laa Nahiyah antara lain Laa nahiyah adalah menjazmkan fi’il mudhori’. Sedangkan, Laa nafiyah adalah tidak menjazmkan fi’il mudhori’....

Read More
Kana wa Akhwatuha
Kana wa Akhwatuha ( كَانَ وَأَخْوَاتُهَا ) adalah isim yang masuk kepada mubtada’ dan khabar. Berfungsi merafa’kan mubtada’ yang disebut isim kana ( إِسْمٌ كَانَ ) dan menasabkan khabar...

Read More
Fi’il Madhi
Secara terpisah fi’il berarti kata kerja. Sedangkan madhi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi, apabila digabung Fi'il Madhi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa...

Read More
Akhlak Terpuji Kepada Diri Sendiri
Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak manusia. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji adalah yang selalu berusaha melakukan segala hal yang baik, pada Allah Swt, dirinya sendiri, orang lain,...

Read More
Iman Kepada Hari Akhir
Iman kepada hari akhir merupakan penerapan rukun iman yang ke lima, yaitu mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala seisinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran....

Read More
Menjaga Kebugaran Jasmani
Menjaga Kebugaran jasmani bisa diraih dengan rajin berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari atau 5 hari per minggu, dan juga menjaga pola makan yang sehat seimbang. ...

Read More

MENU